Lorem Ipsum Nedir?

Hizmetlerimiz
TERAPİ SEANSLARI
  • P.tesi - Cuma 9.30- 19.00
  • Cumartesi 9.30- 16.00
  • Pazar Kapalı
Lorem Ipsum Nedir?

Öğrenme güçlüğü bireyin zekası normal ve normalin üzerinde olmasına rağmen yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme,konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle,bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur ( Kırcaali İftar,2000). Kalıtsaldır ve nörolojik kökenli gelişimsel bir sorundur.Bu nörolojik farklılık çocuğun akranlarından farklı düşünmesine ve farklı öğrenme stratejileri kullanarak öğrenebilmesine neden olur.Disleksi, farklı ama birbiriyle ilişkili bir grup faktörün bireyin hayatını bir ömür boyu etkilemesidir.Örneğin; fonolojik, görsel ve işitsel işlemlede sürecinde farklılık, şekil zemin algısında yetersizlikler, okuma-yazma hataları gibi. Çocuğun başarı grafiği tutarsızdır. Bazı teknikler, metotlar öğretilebilir ama bazı problemleri hayat boyu devam edecektir.

Özel öğrenme güçlüğü zeka, görme, işitme, sosyal ortam, kültürel değişkenler, duygusal rahaysızlıklar ile ekonomik dezavantajlardan kaynaklanan öğrenme problemlerini kapsamaz.

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere eğitim vermek ve onların yaşadığı zorlukları anlayabilmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Çünkü bu bireylerin yaşadığı zorluk fark edilen, gözle görülebilen bir durum değildir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TİPLERİ

DSM V'e göre özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma ve matematik alanlarındaki güçlükleri içermektedir.

Çocuk sadece tek bir öğrenme güçlüğü alanından zorluk yaşayabileceği gibi, üç tipin hepsindeki bulgulara da sahip olabilir.

DİSLEKSİ : Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri farketme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır. Disleksi, Disleksi, zihinsel bir yetersizlik değildir. zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler.

DİSGRAFİ : Disgrafi yazma yeteneğindeki bir yetersizliktir. Bu durum okuma yeteneğiyle ve zeka ile ilişkisizdir. Disgrafisi olan kişiler temel gramer ve imla kurallarını kullanmakta zorlanırlar. örneğin, p,q, b ve d gibi harflerde sorun yaşarlar. Düşüncelerini yazmaya çalışırken yanlış sözcük yazarlar. Çocuk, uygunsuz boyutta ve aralıklı harfler yazabilir.

DİSKALKULİ : Diskalkuli, matematiksel ilişkileri kavrama ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir. Özel Öğrenme Güçlüğü alanında matematiksel öğrenme bozukluğu ( diskalkuli ) zaman içerisinde öğrenciye en çok sıkıntı yaşatan çeşididir. Okuma ve yazma düzeyi yaşıtlarına yakın bile olsa, aritmetik becerilerle ilgili başarısızlık tembellik, isteksizlik, umursamazlık gibi davranış özellikleri ile eşleştirilebilir.

DİSPRAKSİ : Dispraksi belli bir amaca yönelik hareketlerin yapılmasını etkileyen bir bozukluktur. Dispraksinin yol açtığı güçlükler belli bir amaca yönelik olan hareketi yapma becerisi ile ilgilidir . Dispraksinin en belirgin özelliği, okul konularını öğrenmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini önemli derecede engelleyen motor koordinasyonunun gelişimindeki güçlüktür. Disleksi ve diğer ÖÖG gibi, dispraksinin belirtileri de yaşa ve gelişime bağlı olarak değişmektedir. Oyunun kurallarını uygulama, hareketlerde yavaşlık, denge sorunları, ikili ilişkilerde yaşanan uyum sorunları bu alan içinde değerlendirilir.

Çocuklar sadece tek bir öğrenme güçlüğü alanından etkilendiği gibi tamamından etkilenen çocuklarda vardır.

Uzmanlarımızdan Randevu Alınız!

0 (322) 457 47 00